Hvilke steder vil 3G4g kameraet bruge stort set?

- Jul 13, 2017 -

Kabelnetværket kan ikke nås, eller kabelnetværket, hvor priserne er for dyre: højspændingslinje som kraftledninger, motorveje, miljøovervågning, forebyggelse af skovbrande, gadelamper, olieboring, olierørledninger, logistik, transport, oversvømmelseskontrol og nødsituation mv. ;

Steder hvor personale ikke er tilgængeligt: ​​farlige steder som brændbare og eksplosive, sygdomsoverførselsområder og andre mikrobielle fareområder;

Relativt fast sted, der skal overvåges, hvor midlertidige ledninger vil koste bortkastet: midlertidig beskyttelse, offentlig sikkerhedsundersøgelse kraftfelt uddannelse, midlertidige byggepladser, midlertidige aktiviteter, konvention og udstillingscenter mv.

Særlig miljøovervågningsvirksomhed: såsom forebyggelse af skovbrande, oliefelter, feltstationsovervågning og andre industrier med særligt miljø. På disse områder er området bredt, og brugeren er sparsom, kabelføringen erektions- og vedligeholdelsesomkostninger er meget høje, så 3G trådløs videoovervågning kan afspille sin vigtige applikationsværdi.

Mobil overvågningstjeneste for offentlig transportsikkerhed: At opfylde alle former for trafikværktøjer i forbindelse med mobile videoovervågningskrav, gælder for de finansielle offentlige politiets biler, varebiler, overvågning af bystyring, nødhjælpskøretøjer, fragtvogn, bus, taxa og andre forskellige typer af køretøjer, metro, jernbane eller fragt.